Kisah Penciptaan Malaikat Jibril dan Tugasnya

KISAH PENCIPTAAN MALAIKAT JIBRIL-Adalah salah satu Malaikat ciptaan Allah SWT, bertugas sebagai pemimpin para malaikat ciptaan Allah SWT, Malaikat Jibril juga diberi tugas lain sebagai penyampai wahyu kepada para Nabi dan Rasul.

Menceritakan kisah penciptaan Malaikat Jibril. Ia juga dapat berubah menjadi seorang manusia atas seizin Allah SWT, dijelaskan dalam Q.S. Maryam Ayat 17: lalu dia memasang tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu kami mengutus roh kami (Jibril) kepadanya, maka dia menampakkan diri dihadapanya dalam bentuk manusia yang sempurna, Selain itu Malaikat Jibril-lah yang menemani perjalanan Nabi Muhammad SAW saat Isra’ Mi’raj.

Di Riwayatkan Kisah Penciptaan Malaikat Jibril

malaikat jibril
Waw

Kisah penciptaan Malaikat Jibril. Dalam musnadnya Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Masud r.a. Ia berkata bahwa, Rasulullah SAW pernah melihat Jibril AS dalam bentuknya, bentuk yang sesungguhnya, ia dipilihlah wujud yang paling rupawan mempunyai 600 sayap.

Masing-masing sayap menutup cakrawala, panjangnya sepanjang jarak antara penjuru paling timur dengan penjuru paling barat. Setiap sayapnya keluar berwarna-warni mutiara dan yaqut (batu mulia). “Ibnu Katsir mengatakan bahwa isnad hadits ini jayid bagus.

Dikisahkan juga jika Jibril menebarkan satu dari beberapa sayapnya, maka sudah cukup untuk menutup dunia ini. Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan hadits dengan isnad shahih bahwa, Rasulullah SAW berkata mengenai Jibril. Aku melihatnya turun dari langit dan besarnya penciptaan Jibril, menutupi ruang antara langit dan bumi.

Ketika menerangkan tentang Malaikat Jibril Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran adalah firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan yang mempunyai Arsy yang tinggi derajat, dipatuhi lagi yang dipercaya At-Takwir: 19-21.

Yang dimaksud dengan utusan mulia disini adalah Malaikat Jibril, sedangkan pemilik singasana adalah Rabul’izzah Allah.

Setelah memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna, maka malaikat Jibrail pun berkata kepada Allah, Wahai Rabbku, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku, kemudian Allah pun menjawab pertanyaan Malaikat Jibril, tidak.

rupawanya malaikat Jibril
www.republika.co.id

Kisah penciptaan Maliakat Jibril. Mendengar jawaban Allah, maka malaikat Jibril kemudian berdiri dan melakukan solat dua rakaat untuk bersyukur kepada Allahm, pada setiap rakaat shalat yang dikerjakan oleh malaikat Jibril, dia menghabiskan waktu selama 20.000 tahun lamanya.

Setelah Malaikat Jibril selesai melaksanakan solatnya, kemudian Allah pun berfirman kepadanya, wahai Jibril, kamu telah menyembah aku dengan bersungguh-sungguh dan tidak ada seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan.

Akan tetapi di akhir zaman kelak akan datang seorang nabi yang mulia, dan yang paling aku cintai ia bernama Muhammad. ia akan mempunyai umat yang lemah dan sentiasa melakukan dosa.

Seandainya mereka mengerjakan solat dua rakaat, walau hanya sebentar, dalam keadaan lupa serta serba kurang, dengan pikiran yang melayang-layang dengan dosa merekapun besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya shalat mereka itu lebih aku sukai dari pada solatmu.

Hal tersebut kerana mereka telah mengerjakan solat itu atas perintahku, sedangkan shalat kamu bukan atas perintahku.

Setelah mendengar pernyataan tersebut. Jibril kemudian bertanya kepada Allah, ya Rabbku, apakah yang engkau berikan mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka padamu, ,aka Allah berfirman yang artinya, Ya Jibril, akan aku berikan surga Ma’waa sebagai tempat tinggal mereka.

Malaikat Jibril kemudian meminta izin kepada Allah untuk melihat surga Ma’waa tersebut. Setelah Allah memberikan izin kepadanya, maka malaikat Jibril seketika mengembangkan sayap dan terbang menuju surga Ma’waa.

malaikat Jibril
Kisah Para Malaikat – blogger

Satu hayunan sayapnya sama dengan jarak perjalanan selama 3000 tahun, maka terbanglah ia malaikat Jibril selama beberapa lama perjalanan, sampai akhirnya ia kepenatan dan turun untuk singgah dan berteduh di bawah pohon.

Di sana ia bersujud, seraya berkata kepada Allah, ya Rabbku, apakah aku telah menempuh setengah, sepertiga atau seperempat dari perjalanan menuju ke surga Ma’waa.

Allah pun berfirman, Wahai Jibril, meskipun kamu mampu terbang selama 3000 tahun dan meskipun aku memberikan kekuatan kepadamu, seperti kekuatan yang engkau miliki.

Lalu kamu terbang seperti yang telah kamu lakukan, niscaya kamu tidak akan sampai kepada sepersepuluh dari beberapa puluh yang telah kuberikan kepada umat Muhammad, terhadap imbalan shalat dua rakaat yang mereka kerjakan.

Sabda Rasulullah, bahwa sebelah kanan sayap Jibril terdapat gambar surga berserta dengan segala isinya termasuk istana, bidadari, pelayan dan sebagai manakala sayapnya yang sebelah kiri terdapat gambar neraka dan segala isinya yang terdiri dari pada beberapa macam ular, kalajengking dan neraka yang bertingkat-tingkat serta penjaganya yang terdiri dari malaikat garang dan ganas yakni malaikat Zabaniyah.

malaikat Jibril
Mencari Kebahagiaan Hidup – blogger

Kata Rasulullah lagi, Apabila telah sampai ajal seseorang itu, maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang kecil pada badan manusia kemudian mereka akan menarik rohnya dari kedua telapak kaki hingga lutut dan mereka pun keluar.

Setelah itu datang lagi sekumpulan malaikat masuk menarik roh dari lutut ke perut, begitu seterusnya dari perut ke dada dan dada ke kerongkongnya, itu saat nazak seseorang.

Kalau orang nazak itu orang yang beriman, maka malaikat Jibrail akan menebarkan sayapnya sebelah kanan sehingga orang itu dapat melihat kedudukannya di surga sehingga terlupa orang-orang di sekelilingnya.

Jika orang nazak itu orang munafik, maka Jibril akan menebarkan sayap sebelah kiri dan menunjukkan tempatnya di neraka sehinnga ia menjadi sangat takut serta lupa kepada keluarganya, kata Rasulullah.

Kita sebagai umat Islam harus mengakui kebenaran ini, ia adalah sama seperti kita beriman kepada perkara ghaib. Tidaklah mustahil untuk Allah menciptakan segala sesuatu karena ia maha pencipta. Cukuplah sekedar kita melihat langit yang tidak bertiang, bukankah ia perkara mustahil bagi manusia untuk membuatnya dan memikirkanya.

Nama-nama Lain Malaikat Jibril

malaikat
ummi online

Malikat Jibril menyampaikan wahyu tidak hanya kepada Rasulullah SAW, tapi juga kepada umat muslim biasa, bukan Nabi ataupun Rasul. Wahyu tersebut berupa ilham atau Mimpi yang Bagus.

Sebagai orang Islam yang beriman ,kita tau bahwa malaikat jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para Nabi dan Rasul, tapi apa yang dilakukan malaikat Jibril sekarang ini, berikut 10 tugasnya yaitu:

1. Mengangkat keberkahan dimuka bumi, orang tidak ada lagi yang percaya akan keberkahan
2. Mengangkat cinta para makhluk, maksudnya ialah cinta yg suci karena Allah saja
3. Mengangkat rasa kasih dan sayang dari para kerabat
4. Mengangkat sifat adil dari pemerintah saja
5. Mengangkat sifat malu dari para perempuan ,sehingga mereka tidak tau malu lagi dengan dandanan mencolok
6. Mengangkat sifat sabar dari fakir dan miskin
7. Mengangkat sifat pemurah dari orang kaya
8. Mengangkat sifat Wara’ ulama hingga ia sampai menjual agamanya sendiri untuk kepentingan pribadi
9. Mengangkat Al quran, sehingga tidak ada lagi yang bisa membaca Al quran
10. Diangkatnya Iman dari seluruh isi bumi, yang akan menyegerakan datangnya kiamat.

Bentuk Fisik Malaikat Jibril

nama malaikat Jibril
tidakbiasa.com

Kisah penciptaan Malaikat Jibril. Bentuk fisik Ruhul’ qudus Jibril, ada dan tertera dalam uraian mengenai kisah nabi besar Muhammad, ketika beliau mendapat wahyu ke dua, dan nabi Muhammad menuntut untuk bertemu, melihat rupa asli sang utusan Allah dari langit dalam rupa aslinya.

Bagaimana sesungguhnya wujud Malaikat Jibril tanpa rupa samar sebagaimana di berkali kali sang utusan Ruhul’Qudus selalu terlihat dalam rupa manusia biasa.

Ruhul’Qudus tampak dengan enam ratus sayap antara, masyrik ke maghrib, barat ke timur, terlihat sayap dan busana kebesarannya putih laksana mutiara, dengan rupa yang begitu indah, rupawan, dengan berbekal kekuatan yang dahsyat penuh mukzijat.

Nama Lain Malaikat Jibril

malaikat jibril
TV14

Nama dari kisah penciptaan malaikat Jibril, adalah salah satu nama di antara tiga nama malaikat yang ada di dalam Al Quran,  malaikat Jibril dua kali namanya disebut dalam Al-Quran, pada surat Al Baqarah. Ayat 97 – 98 dan At Tahrim. Ayat 4. Banyak julukan lain yang tersemat pada malaikat Jibril seperti:

Ruh Al Amin dan Ruh Al Qudus (yang berarti roh suci), Ar Ruh Al Amin dan lainnya.

malaikat Jibril
Embun Hati

Demikian penjelasan tentang pemimpin para malaikat, tentang kisah penciptaan Malaikat Jibril dalam tugas beserta tujuan, dan nama lainnya, terimakasi anda telah membaca artikel ini dan sampai jumpa lagi di artikel-artikel lainya.

Tinggalkan komentar